นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รักษาการแทนนายกสมาคม

สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมขนส่ง ณ.กรุงเทพฯ 4 เม.ย. - หน่วยงานขนส่งทางบกผนึกกำลัง One Transport เปิดโครงการ “สงกรานต์วิถีไทย คมนา

สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย  เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมขนส่ง ณ.กรุงเทพฯ  4 เม.ย. - หน่วยงานขนส่งทางบกผนึกกำลัง One Transport  เปิดโครงการ “สงกรานต์วิถีไทย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกการเดินทาง” ยกระดับเข้มข้นทุกมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมดูแลอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง

 

สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย  เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมขนส่ง ณ.กรุงเทพฯ  4 เม.ย. - หน่วยงานขนส่งทางบกผนึกกำลัง One Transport  เปิดโครงการ “สงกรานต์วิถีไทย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกการเดินทาง” ยกระดับเข้มข้นทุกมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมดูแลอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก และกรมทางหลวง ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกการเดินทาง” เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน 

นายธีระพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการและอำนวยความสะดวกด้านระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและกลับ โดยเฉพาะหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบดูแลการเดินทางบนท้องถนน กำหนดมาตรการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกการจราจร ตรวจสอบปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางให้อยู่ในสภาพดีไม่เป็นอุปสรรคที่อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ พร้อมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดตั้งเต็นท์ One Transport บน 77 สายทางบนโครงข่ายกระทรวงคมนาคม  สำหรับเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางตลอดช่วงสงกรานต์ ด้านบริการขนส่งสาธารณะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกให้บริหารจัดการรถโดยสารให้เพียงพอ จัดเตรียมรถโดยสารไม่ประจำทางมาให้บริการเสริมในเส้นทาง เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง โดยต้องได้รับอนุญาตและแสดงหลักฐานการอนุญาตไว้ที่ด้านหน้ารถ และเป็นการวิ่งเสริมในเส้นทางเดิมที่พนักงานขับรถมีความคุ้นชินเส้นทางด้วย

ทั้งนี้ เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ โดยกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางที่นำมาวิ่งเสริมทุกคัน ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ต้องไม่มีสารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%  หากตรวจพบมีสารเสพติดในร่างกายจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที  กรณีพบมีแอลกอฮอล์ต้องในลมหายใจ หากตรวจสอบพบก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้เปลี่ยนพนักงานขับรถ และกรณีตรวจพบขณะปฏิบัติหน้าที่จะส่งดำเนินคดี ตามกฎหมายทันที พร้อมกำชับให้ผู้ขับรถโดยสาร “ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดด้วยการ “ขับช้า” ตลอดเวลาขณะขับรถ ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน “เปิดไฟหน้า” และควบคุมให้ผู้โดยสาร “คาดเข็มขัดนิรภัย” ตลอดการเดินทาง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับเทศกาลสงกรานต์ 2561 กรมการขนส่งทางบกเข้มทุกมาตรการ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดการเดินทาง ตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและคนขับรถทั่วประเทศเข้มข้น เด็ดขาด จริงจัง ทันที ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ รวม 212 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงจุดปลายทาง ตามมาตรการเข้มข้น 777 ยกกำลัง 3 ของกระทรวงคมนาคม แบ่งเป็น 7 วันก่อนเทศกาล วันที่ 4-10 เมษายน 2561, 7 วัน ระหว่างเทศกาล วันที่ 11-17 เมษายน 2561 และ 7 วันหลังเทศกาล วันที่ 18-24 เมษายน 2561 หากตรวจพบรถโดยสารสาธารณะคันใดมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การขนส่งดำเนินการพ่นข้อความ “ห้ามใช้รถ” ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยและนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบกก่อนนำกลับมาให้บริการ 

ด้านพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภท มีความพร้อมพักผ่อนเพียงพอ ลงบันทึกสมุดประจำรถ สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากพบชั่วโมงการทำงานเกินที่กฎหมายกำหนด ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการเด็ดขาด “สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่” พร้อมบังคับใช้กฎหมายลงโทษขั้นสูงสุดในทุกกรณีความผิด ทั้งเปรียบเทียบปรับ พักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยทุกกรณี สำหรับมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างทางบนถนนสายหลักและสายรอง ตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับ ณ จุดตรวจความพร้อม 11 จังหวัด 14 แห่ง และเพิ่มจุดตรวจ Checkpoint อีก 5 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 16 จังหวัด 19 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถผ่านระบบ GPS Tracking แบบออนไลน์ Real-time ผ่านศูนย์ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” ติดตามรถโดยสารสาธารณะ ตรวจสอบความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน รู้พิกัด รู้จุดจอด ร้องเรียนพฤติกรรมเสี่ยงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านนายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงการดำเนินการตามมาตรการ 777 ยกกำลัง 3 ภายใต้ภารกิจของกรมทางหลวง ช่วง 7 วันก่อนเทศกาล ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย 7 วันระหว่างช่วงเทศกาล วิ่งตรวจเส้นทางและตั้งจุดเฝ้าระวังตลอดเส้นทาง ประสานตั้งจุดตรวจความเร็วและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เตรียมรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ปฏิบัติงานบนทางหลวงสายหลักที่เดินทางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ส่วน 7 วันหลังเทศกาล ปรับระดับการเฝ้าระวัง รวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อประเมินผล นอกจากนี้  ได้จัดทำแผนที่แนะนำเส้นทางการเดินทางช่วงเทศกาลเพื่อมอบให้ประชาชนใช้ในการวางแผนการเดินทาง รวมถึงประสานงานกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง ซึ่งมีจุดให้บริการตำรวจทางหลวง 200 แห่ง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมป้องกันและลดการสูญเสียชีวิต รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชน 

 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกยังบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน บนถนนสายหลัก 189 จุดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2561 เพื่อให้ประชาชนเข้าไปนั่งพักผ่อน คลายความเหนื่อยล้า และบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น รวมถึงการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนให้บริการตรวจเช็กสภาพรถก่อนเดินทางฟรี ณ สถานบริการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 ในส่วนของการเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) และผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพิ่มจุดจอดขึ้นลงรถ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2561 และวันที่ 16-19 เมษายน 2561 เพื่อลดความแออัดและบรรเทาปัญหาด้านการจราจรบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) บริหารจัดการให้บริการรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้เพียงพอ ภายใต้การควบคุมการให้บริการอย่างเข้มงวด. - สำนักข่าวไทย