นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รักษาการแทนนายกสมาคม

งานแสดงความคิดเห็นการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำแบบกระดาษกรอง

 

   งานแสดงความคิดเห็นการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำแบบกระดาษกรอง กรุงเทพ ปริมลฑล ภาคกลาง วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.- 15.00 น.ณ.ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ฯ

บรรยากาศ

 

 

 

ผู้แทนหรือฮีโร่ของเรา

ภาพนี้ต้องขออภัยด้วยอาจจะไม่ครบทุกท่าน

 

 ติดต่อสอบถาม