สมาคมตรวจสภาพรถเกอชนไทย
สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
งานรณรงค์ขับขีปอดภัย 2560/2561
งานแสดงความเห็นการยกเลิกเครื่องวัดควันดำกระดาษกอง
นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รักษาการแทนนายกสมาคม

สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทยตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 เพื่อเป็นสือกลางให้ตรอ.แลกเปลี่ยนเสนอแนวคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆของ ตรอ.ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 ประชุม ใหญ่ประจำปี (สามัญ) สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
ประชุม ใหญ่ประจำปี (สามัญ) สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
 ผลของการเข้าพบท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ผลของการเข้าพบท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและประชุมร่วมระหว่างรองกมล บูรณพงศ์ หัวหน้าส่วนราชการ และ สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย มีข้อสรุปผลการประชุมพอเป็นสังเขปดังนี้.-
 ตรอ ทุกแห่งเตียมรับฟังข้อหารือแสดงความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง ณ โรงแรมใดมอลต์พลาซ่า สุราษฎน์ธานี
เรียน เชิญตรอ เข้ารับฟังข้อหารือและแสดงความคิดเห็นเรืองการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง ทางกรมควบคุมมลพิษ จะจัดเวทีให้ ตรอ.ได้แสดงความคิดเห็นด้วย โดยจะจัด 4 เวที กรุงเทพ (ภาคกลาง)เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)/ขอนแก่น (ภาคอิสาน)ผ่านไปแล้ว 3 แห่ง ยังอยู่แห่งสุดท้ายที่ภาคไต้ กำหนด ในวันพุธที่ 8 มี.ค. 2561 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมใดมอลต์พลาซ่า สุราษฎน์ธานี
 เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น3วิชา
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจวิทยาลัย สารพัดช่างลบบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุดรธานีเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น3วิชา ตามเอกสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตร

กิจกรรม

 สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมขนส่ง ณ.กรุงเทพฯ 4 เม.ย. - หน่วยงานขนส่งทางบกผนึกกำลัง One Transport เปิดโครงการ “สงกรานต์วิถีไทย คมนา
สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมขนส่ง ณ.กรุงเทพฯ 4 เม.ย. - หน่วยงานขนส่งทางบกผนึกกำลัง One Transport เปิดโครงการ “สงกรานต์วิถีไทย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกการเดินทาง” ยกระดับเข้มข้นทุกมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมดูแลอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง

 สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รับโล่เกียติคุณ
สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รับโล่เกียติคุณ จากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในความร่วมมือกับกรมขนส่งโครงการตรวจรถพรีขับขี่ปอดภัย

 งานแสดงความคิดเห็นการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำแบบกระดาษกรอง
งานแสดงความคิดเห็นการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำแบบกระดาษกรอง

 จัดประชุมสัมนาสัญจรจ.เพชรบูรณ์
จัดประชุมสัมนาสัญจร ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 20/08/2560

 

 จัดประชุมสัญจร ครั้งที่2 จ.สงขลา
สมาคมตรวจสภาพรถเกอชนไทยจัดประชุมสัญจร ครั้งที่2 จ.สงขลา

 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำ

 วิธีการตรวจวัดควันดำตามมาตรฐาน
วิธีการตรวจวัดควันดำตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ

 มาตรฐานเครื่องตรวจวัดควันดำ
มาตรฐานเครื่องตรวจวัดควันดำตำรวจจราจรกลางถอนใบสั่งจับควันดำ