สมาคมตรวจสภาพรถเกอชนไทย
สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
งานรณรงค์ขับขีปอดภัย 2560/2561
งานแสดงความเห็นการยกเลิกเครื่องวัดควันดำกระดาษกอง
บอร์ดกรรมการสมาคม ตรอ.ไทย

บอร์ดกรรมการสมาคม ตรอ.ไทย

นายไชยยศ หรูสุริยานนท์

นายไชยยศ หรูสุริยานนท์

นายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทยตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 เพื่อเป็นสือกลางให้ตรอ.แลกเปลี่ยนเสนอแนวคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆของ ตรอ.ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 ประชุม ใหญ่ประจำปี (สามัญ) สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
ประชุม ใหญ่ประจำปี (สามัญ) สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
 ผลของการเข้าพบท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ผลของการเข้าพบท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและประชุมร่วมระหว่างรองกมล บูรณพงศ์ หัวหน้าส่วนราชการ และ สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย มีข้อสรุปผลการประชุมพอเป็นสังเขปดังนี้.-
 ตรอ ทุกแห่งเตียมรับฟังข้อหารือแสดงความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง ณ โรงแรมใดมอลต์พลาซ่า สุราษฎน์ธานี
เรียน เชิญตรอ เข้ารับฟังข้อหารือและแสดงความคิดเห็นเรืองการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง ทางกรมควบคุมมลพิษ จะจัดเวทีให้ ตรอ.ได้แสดงความคิดเห็นด้วย โดยจะจัด 4 เวที กรุงเทพ (ภาคกลาง)เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)/ขอนแก่น (ภาคอิสาน)ผ่านไปแล้ว 3 แห่ง ยังอยู่แห่งสุดท้ายที่ภาคไต้ กำหนด ในวันพุธที่ 8 มี.ค. 2561 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมใดมอลต์พลาซ่า สุราษฎน์ธานี
 เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น3วิชา
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจวิทยาลัย สารพัดช่างลบบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุดรธานีเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น3วิชา ตามเอกสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตร

กิจกรรม

 สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมขนส่ง ณ.กรุงเทพฯ 4 เม.ย. - หน่วยงานขนส่งทางบกผนึกกำลัง One Transport เปิดโครงการ “สงกรานต์วิถีไทย คมนา
สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมขนส่ง ณ.กรุงเทพฯ 4 เม.ย. - หน่วยงานขนส่งทางบกผนึกกำลัง One Transport เปิดโครงการ “สงกรานต์วิถีไทย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกการเดินทาง” ยกระดับเข้มข้นทุกมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมดูแลอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง

 สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รับโล่เกียติคุณ
สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รับโล่เกียติคุณ จากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในความร่วมมือกับกรมขนส่งโครงการตรวจรถพรีขับขี่ปอดภัย

 งานแสดงความคิดเห็นการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำแบบกระดาษกรอง
งานแสดงความคิดเห็นการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำแบบกระดาษกรอง

 จัดประชุมสัมนาสัญจรจ.เพชรบูรณ์
จัดประชุมสัมนาสัญจร ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 20/08/2560

 

 จัดประชุมสัญจร ครั้งที่2 จ.สงขลา
สมาคมตรวจสภาพรถเกอชนไทยจัดประชุมสัญจร ครั้งที่2 จ.สงขลา

 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำ

 วิธีการตรวจวัดควันดำตามมาตรฐาน
วิธีการตรวจวัดควันดำตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ

 มาตรฐานเครื่องตรวจวัดควันดำ
มาตรฐานเครื่องตรวจวัดควันดำตำรวจจราจรกลางถอนใบสั่งจับควันดำ